översätta har 7 översättningar i 7 språk

Översättningar av översätta

EN Engelska 1 översättning
ES Spanska 1 översättning
FR Franska 1 översättning
PT Portugisiska 1 översättning
IT Italienska 1 översättning
DE Tyska 1 översättning
NL Holländska 1 översättning
Imperativ och particip
Presens particip översättande
Perfekt particip översatt
Supinum översatt
Typ jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens översätter översätter översätter översätter översätter översätter
Preteritum översatte översatte översatte översatte översatte översatte
Futurum ska översätta ska översätta ska översätta ska översätta ska översätta ska översätta
Konditionalis I skulle översätta skulle översätta skulle översätta skulle översätta skulle översätta skulle översätta
Perfekt har översatt har översatt har översatt har översatt har översatt har översatt
Pluskvamperfekt hade översatt hade översatt hade översatt hade översatt hade översatt hade översatt
Futurum exaktum ska ha översatt ska ha översatt ska ha översatt ska ha översatt ska ha översatt ska ha översatt
Konditionalis II skulle ha översatt skulle ha översatt skulle ha översatt skulle ha översatt skulle ha översatt skulle ha översatt
Imperativ - översätt - översätt -

Komplett böjning av översätta