beträffande har 85 översättningar i 9 språk

Översättningar av beträffande

SV EN Engelska 13 översättningar
SV ES Spanska 11 översättningar
 • acerca de (o) [angående, association, skriveri, allmän, förslag]
 • referente (adj v n adv) [Regarding]
 • de (o) [angående, association, skriveri, förslag, allmän]
 • concerniente (o) [allmän, skriveri, association, angående, Regarding, förslag]
 • sobre (o) [skriveri, förslag, allmän, association, angående, Regarding] {m}
 • referente a (o) [association, skriveri, förslag, allmän, angående]
 • respecto a (o) [angående, skriveri, association]
 • en cuanto a (o) [allmän]
 • con respecto a (o) [förslag, allmän, association, angående, skriveri]
 • con referencia a (o) [angående, skriveri, förslag, allmän, association]
 • en lo que respecta a (o) [association, angående, allmän, förslag, skriveri]
SV FR Franska 8 översättningar
 • de (o) [skriveri, association, allmän, förslag, angående]
 • s'agissant de (o) [förslag, association, allmän, angående]
 • au sujet de (o) [angående, skriveri, association, allmän, förslag, Regarding]
 • à propos de (o) [skriveri, allmän, angående, förslag, Regarding, association]
 • concernant (o) [förslag, association, angående, allmän, skriveri]
 • à l'égard de (o) [angående, skriveri, association, allmän, förslag]
 • en ce qui concerne (o) [angående, förslag, allmän, skriveri, association]
 • pour ce qui est de (o) [allmän, association, skriveri, förslag, angående]
SV PT Portugisiska 13 översättningar
SV IT Italienska 13 översättningar
 • riguardante (o) [skriveri, association, angående, allmän, förslag]
 • circa (o) [skriveri, förslag, angående, association, allmän]
 • intorno a (o) [allmän, skriveri, association, angående, förslag]
 • concernente (o) [förslag, skriveri, allmän, angående, association]
 • di (o) [association, förslag, angående, allmän, skriveri]
 • riguardo a (o) [allmän, association, förslag, angående, skriveri]
 • oggetto (o) [association, angående, skriveri] {m}
 • relativamente a (o) [allmän]
 • su (o) [förslag, allmän, skriveri, association, angående]
 • a proposito di (o) [skriveri, angående, association, förslag, allmän]
 • in riferimento a (o) [association, skriveri, förslag, allmän, angående]
 • con riferimento a (o) [angående, allmän, association, förslag]
 • per quanto riguarda (contraction n) [Regarding]
SV DE Tyska 13 översättningar
SV NL Holländska 11 översättningar
 • betreffende (o) [association, Regarding, skriveri, förslag, allmän, angående]
 • desbetreffend (o) [allmän]
 • aangaande (v n abbr) [Regarding, förslag, association, allmän, skriveri, angående]
 • omtrent (o) [association, Regarding, skriveri, angående, allmän, förslag]
 • inzake (o) [förslag, angående, allmän, skriveri, association]
 • in verband met (o) [skriveri, allmän, förslag, angående, association]
 • wat betreft (o) [skriveri, förslag, allmän, angående, association]
 • over (o) [förslag, allmän, angående, skriveri, association]
 • betreffende die zaak (o) [allmän]
 • met betrekking tot (o) [skriveri, förslag, allmän, angående, Regarding, association]
 • wat die zaak betreft (o) [allmän]
SV BG Bulgariska 1 översättning
SV RU Ryska 2 översättningar