parentera har 0 översättningar i 0 språk
Hittade inga översättningar :(
Imperativ och particip
Presens particip parenterande
Perfekt particip parenterad
Supinum parenterat
Typ jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens parenterar parenterar parenterar parenterar parenterar parenterar
Preteritum parenterade parenterade parenterade parenterade parenterade parenterade
Futurum ska parentera ska parentera ska parentera ska parentera ska parentera ska parentera
Konditionalis I skulle parentera skulle parentera skulle parentera skulle parentera skulle parentera skulle parentera
Perfekt har parenterat har parenterat har parenterat har parenterat har parenterat har parenterat
Pluskvamperfekt hade parenterat hade parenterat hade parenterat hade parenterat hade parenterat hade parenterat
Futurum exaktum ska ha parenterat ska ha parenterat ska ha parenterat ska ha parenterat ska ha parenterat ska ha parenterat
Konditionalis II skulle ha parenterat skulle ha parenterat skulle ha parenterat skulle ha parenterat skulle ha parenterat skulle ha parenterat
Imperativ - parentera - parentera -

Komplett böjning av parentera

Ord som liknar parentera

AF Afrikaans
HI Hindi
VI Vietnamesiskt