estonio har 41 översättningar i 18 språk

Översättningar av estonio

ES SV Svenska 3 översättningar
 • estniska [language, person]
 • estnisk (adj n proper) [of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language]
 • est (adj n proper) [person] {u}
ES EN Engelska 1 översättning
ES PT Portugisiska 2 översättningar
 • estoniano [language, of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language, person]
 • estónio
ES FR Franska 4 översättningar
 • estonien [language, of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language]
 • Estonien (adj n proper) [person] {m}
 • Estonienne (adj n proper) [person] {f}
 • estonienne (adj n proper) [of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language] (adj n proper)
ES IT Italienska 1 översättning
ES DE Tyska 4 översättningar
 • Estnisch (n) [language] {n}
 • estnisch (a) [of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language]
 • Este (n) [person] {m}
 • Estin (adj n proper) [person] {f}
ES NL Holländska 5 översättningar
 • Estisch (adj n proper) [language, of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language]
 • Ests (adj n proper) [language, of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language]
 • Estlandse (adj n proper) [person] {f}
 • Est (adj n proper) [person] (adj n proper)
 • Estlander (adj n proper) [person] (adj n proper)
ES CS Tjeckiska 2 översättningar
ES PL Polska 2 översättningar
ES DA Danska 1 översättning
 • estisk [language, of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language]
ES BG Bulgariska 1 översättning
ES HU Ungerska 1 översättning
 • észt [language, of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language, person]
ES AF Afrikaans 1 översättning
ES RU Ryska 5 översättningar
ES SL Slovenska 4 översättningar
 • estónski (adj n proper) [of, from, or pertaining to the country of Estonia, its people or their language] (adj n proper)
 • Estónec (adj n proper) [person] (adj n proper)
 • Estónka (adj n proper) [person] (adj n proper)
 • estónščina (adj n proper) [language] (adj n proper)
ES ZH Kinesisk 1 översättning
ES HI Hindi 1 översättning
ES JA Japansk 2 översättningar