turbot har 13 översättningar i 10 språk

Översättningar av turbot

FR SV Svenska 1 översättning
  • piggvar (n) [any of various flatfishes of family Scophthalmidae] (u)
FR EN Engelska 1 översättning
FR ES Spanska 1 översättning
  • rodaballo (n) [any of various flatfishes of family Scophthalmidae, ichtyologie] {m}
FR IT Italienska 2 översättningar
  • rombo (n) [any of various flatfishes of family Scophthalmidae, ichtyologie] {m}
  • rombo gigante (n) [ichtyologie] {m}
FR DE Tyska 1 översättning
  • Steinbutt (n) [any of various flatfishes of family Scophthalmidae, ichtyologie] {m}
FR PT Portugisiska 3 översättningar
FR NL Holländska 1 översättning
FR BG Bulgariska 1 översättning
  • калкан (n) [any of various flatfishes of family Scophthalmidae] (n)
FR RU Ryska 1 översättning
FR JA Japansk 1 översättning