एस्टोनियाई har 18 översättningar i 15 språk

Översättningar av एस्टोनियाई

HI SV Svenska 1 översättning
HI EN Engelska 1 översättning
HI ES Spanska 1 översättning
HI FR Franska 1 översättning
HI DE Tyska 1 översättning
HI IT Italienska 1 översättning
HI PT Portugisiska 1 översättning
HI NL Holländska 2 översättningar
HI DA Danska 1 översättning
HI BG Bulgariska 1 översättning
HI HU Ungerska 1 översättning
HI RU Ryska 2 översättningar
HI SL Slovenska 1 översättning
HI ZH Kinesisk 2 översättningar
HI JA Japansk 1 översättning