चिक काढना har 15 översättningar i 12 språk

Översättningar av चिक काढना

HI SV Svenska 1 översättning
HI ES Spanska 1 översättning
HI FR Franska 1 översättning
HI DE Tyska 2 översättningar
HI IT Italienska 1 översättning
HI PT Portugisiska 1 översättning
HI PL Polska 1 översättning
  • haft (n) [ornamentation] {m}
HI BG Bulgariska 1 översättning
HI HU Ungerska 2 översättningar
HI RU Ryska 1 översättning
HI JA Japansk 2 översättningar
HI VI Vietnamesiskt 1 översättning