तातरस्तान har 14 översättningar i 12 språk

Översättningar av तातरस्तान

HI EN Engelska 1 översättning
HI ES Spanska 1 översättning
HI FR Franska 1 översättning
HI DE Tyska 1 översättning
HI PT Portugisiska 1 översättning
HI CS Tjeckiska 1 översättning
HI PL Polska 1 översättning
HI DA Danska 1 översättning
HI BG Bulgariska 2 översättningar
HI RU Ryska 2 översättningar
HI JA Japansk 1 översättning
HI VI Vietnamesiskt 1 översättning