een of ander har 38 översättningar i 7 språk

Översättningar av een of ander

NL SV Svenska 6 översättningar
 • något (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • en (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • en viss (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • ett (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • ett visst (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • någon (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
NL EN Engelska 6 översättningar
NL ES Spanska 6 översättningar
 • un (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • una (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • un cierto (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • una cierta (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • algún (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • alguna (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
NL FR Franska 5 översättningar
NL DE Tyska 4 översättningar
 • ein (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • eine (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • irgendein (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • irgendeine (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
NL IT Italienska 5 översättningar
 • qualche (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • un (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • una (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • un certo (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
 • una certa (a) [onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
NL PT Portugisiska 6 översättningar