gretig har 20 översättningar i 7 språk

Översättningar av gretig

NL SV Svenska 2 översättningar
NL ES Spanska 2 översättningar
NL FR Franska 4 översättningar
NL DE Tyska 2 översättningar
NL IT Italienska 4 översättningar
NL PT Portugisiska 2 översättningar