hardvochtig har 129 översättningar i 7 språk

Översättningar av hardvochtig

NL SV Svenska 22 översättningar
NL EN Engelska 11 översättningar
NL ES Spanska 24 översättningar
NL FR Franska 22 översättningar
NL DE Tyska 7 översättningar
NL IT Italienska 23 översättningar
NL PT Portugisiska 20 översättningar