impertinent har 74 översättningar i 7 språk

Översättningar av impertinent

NL SV Svenska 13 översättningar
NL ES Spanska 14 översättningar
NL FR Franska 15 översättningar
NL DE Tyska 3 översättningar
NL PT Portugisiska 12 översättningar