amásio har 42 översättningar i 7 språk

Översättningar av amásio

PT SV Svenska 1 översättning
PT EN Engelska 8 översättningar
PT ES Spanska 5 översättningar
PT FR Franska 8 översättningar
PT IT Italienska 9 översättningar
PT DE Tyska 5 översättningar
PT NL Holländska 6 översättningar