decrescer har 96 översättningar i 13 språk

Översättningar av decrescer

PT SV Svenska 10 översättningar
 • minska (v) [baixar, diminuir, número, quantidade, (intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • avta (v) [baixar, diminuir, número, quantidade]
 • försvinna (v) [baixar, diminuir, quantidade]
 • bortfalla (v) [diminuir, quantidade, baixar]
 • minskas (v) [baixar, diminuir, quantidade]
 • förminskas (v) [baixar, diminuir, quantidade]
 • reduceras (v) [baixar, diminuir, quantidade]
 • sjunka (v) [nível]
 • krympa (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • förtvina (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
PT EN Engelska 11 översättningar
PT ES Spanska 11 översättningar
 • disminuir (v) [baixar, diminuir, quantidade, (intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • reducir (v) [baixar, diminuir, quantidade]
 • bajar (v) [baixar, diminuir, nível, número, quantidade]
 • descender (v) [nível, número]
 • decrecer (v) [quantidade, baixar, diminuir]
 • ir a menos (v) [baixar, diminuir, quantidade]
 • mermar (v) [baixar, diminuir, quantidade]
 • menguar (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish, quantidade, diminuir, baixar]
 • reducirse (v) [baixar, diminuir, quantidade]
 • desaparecer (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • agotarse (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
PT FR Franska 15 översättningar
PT IT Italienska 9 översättningar
PT DE Tyska 9 översättningar
PT NL Holländska 12 översättningar
PT CS Tjeckiska 2 översättningar
 • ubývat (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • zmenšovat (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v)
PT PL Polska 1 översättning
PT BG Bulgariska 2 översättningar
PT HU Ungerska 9 översättningar
 • gyengül (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v)
 • csökken (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v n)
 • fogy (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v)
 • apad (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v)
 • elenyészik (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v)
 • kevesbedik (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v)
 • kisebbedik (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v)
 • megcsappan (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v)
 • sorvad (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] (v)
PT RU Ryska 4 översättningar
PT JA Japansk 1 översättning