inibido har 46 översättningar i 7 språk

Översättningar av inibido

PT SV Svenska 8 översättningar
PT EN Engelska 2 översättningar
PT ES Spanska 11 översättningar
PT FR Franska 8 översättningar
PT IT Italienska 9 översättningar
PT DE Tyska 2 översättningar
PT NL Holländska 6 översättningar