mal-criado har 151 översättningar i 7 språk

Översättningar av mal-criado

PT SV Svenska 28 översättningar
PT EN Engelska 8 översättningar
PT ES Spanska 29 översättningar
PT FR Franska 27 översättningar
PT IT Italienska 28 översättningar
PT DE Tyska 7 översättningar
PT NL Holländska 24 översättningar