комменти́ровать har 14 översättningar i 11 språk

Översättningar av комменти́ровать

RU SV Svenska 1 översättning
RU ES Spanska 1 översättning
RU FR Franska 1 översättning
RU PT Portugisiska 2 översättningar
RU DE Tyska 2 översättningar
RU NL Holländska 1 översättning
RU CS Tjeckiska 1 översättning
  • komentovat (n v) [programming: to insert comments, to remark]
RU PL Polska 2 översättningar
RU DA Danska 1 översättning
RU BG Bulgariska 1 översättning
RU JA Japansk 1 översättning