Bevis har 106 översättningar i 17 språk

Översättningar av Bevis

SV EN Engelska 12 översättningar
SV ES Spanska 8 översättningar
SV FR Franska 14 översättningar
 • épreuve (n) [fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori, allmän] {f}
 • indice (n) [tecken, teori, rättsvetenskap, faktum, fakta, allmän] {m}
 • évidence (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {f}
 • argument (n) [allmän, teori, tecken, rättsvetenskap, faktum, fakta] {m}
 • certificat (n) [dokument] {m}
 • attestation (n) [dokument] {f}
 • témoignage (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {m}
 • preuve (n) [allmän, teori, tecken, rättsvetenskap, fakta, facts presented in support of an assertion, faktum] {f}
 • démonstration (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {f}
 • marque (n) [teori, tecken, rättsvetenskap, fakta, allmän, faktum] {f}
 • gage (n) [teori, tecken, rättsvetenskap, faktum, fakta, allmän] {m}
 • témoin (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {m}
 • symbole (n adj v) [something serving as an expression of something else] {m}
 • Démonstration
SV PT Portugisiska 12 översättningar
 • marca (n) [fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori, allmän] {f}
 • prova (n) [tecken, teori, rättsvetenskap, faktum, fakta, facts presented in support of an assertion, allmän] {f}
 • indício (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {m}
 • sinal (n) [teori, tecken, something serving as an expression of something else, faktum, fakta, allmän, rättsvetenskap] {m}
 • evidência (n) [allmän, facts presented in support of an assertion, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {f}
 • argumento (n) [rättsvetenskap, teori, tecken, faktum, fakta, allmän] {m}
 • certificado (n) [dokument] {m}
 • atestado (n) [dokument] {m}
 • declaração (n) [dokument] {f}
 • demonstração (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {f}
 • símbolo (n adj v) [something serving as an expression of something else] {m}
 • Prova matemática
SV IT Italienska 10 översättningar
 • segno (n) [fakta, faktum, rättsvetenskap, something serving as an expression of something else, tecken, teori, allmän] {m}
 • indizio (n) [tecken, teori, rättsvetenskap, faktum, fakta, allmän] {m}
 • prova (n) [allmän, facts presented in support of an assertion, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {f}
 • argomento (n) [fakta, teori, tecken, faktum, allmän, rättsvetenskap] {m}
 • certificato (n) [dokument] {m}
 • attestato (n) [dokument] {m}
 • dimostrazione (n) [tecken, teori, rättsvetenskap, faktum, fakta, allmän] {f}
 • testimone (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {f}
 • simbolo (n adj v) [something serving as an expression of something else] {m}
 • Dimostrazione matematica
SV DE Tyska 12 översättningar
SV NL Holländska 16 översättningar
 • aanwijzing (n) [fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori, allmän] {f}
 • indicatie (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {f}
 • aanduiding (n) [faktum, teori, tecken, rättsvetenskap, fakta, allmän] {f}
 • teken (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, something serving as an expression of something else, tecken, teori] {n}
 • argument (n) [tecken, teori, rättsvetenskap, fakta, allmän, faktum] {n}
 • bewijs (n) [allmän, dokument, facts presented in support of an assertion, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {n}
 • certificaat (n) [dokument] {n}
 • schriftelijke verklaring (n) [dokument] {f}
 • attest (n) [dokument] {n}
 • getuigschrift (n) [dokument] {n}
 • akte (n) [dokument] {m}
 • attestatie (n) [dokument] {f}
 • demonstratie (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {f}
 • blijk (n) [allmän, fakta, faktum, rättsvetenskap, tecken, teori] {n}
 • bewijsmateriaal (n) [rättsvetenskap] {n}
 • Proof
SV CS Tjeckiska 2 översättningar
SV PL Polska 2 översättningar
 • dowód (n) [facts presented in support of an assertion] {m}
 • Dowód (matematyka)
SV DA Danska 4 översättningar
 • Bevis (matematik)
 • tegn (n adj v) [something serving as an expression of something else]
 • mærke (n adj v) [something serving as an expression of something else] (n adj v)
 • bevis (n v) [facts presented in support of an assertion] (n v)
SV BG Bulgariska 1 översättning
SV HU Ungerska 2 översättningar
SV RU Ryska 5 översättningar
SV SL Slovenska 1 översättning
SV ZH Kinesisk 1 översättning
SV HI Hindi 2 översättningar
SV JA Japansk 2 översättningar