Cystisk fibros har 14 översättningar i 13 språk

Översättningar av Cystisk fibros

SVPT Portugisiska 1 översättning
SVIT Italienska 1 översättning
SVDE Tyska 1 översättning
SVNL Holländska 1 översättning
SVCS Tjeckiska 1 översättning
SVPL Polska 1 översättning
SVJA Japansk 1 översättning