déjà vu har 13 översättningar i 8 språk

Översättningar av déjà vu

SV EN Engelska 1 översättning
 • déjà vu (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before, psykologi]
SV FR Franska 1 översättning
 • déjà-vu (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] (n)
SV PT Portugisiska 1 översättning
 • déjà vu (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] {m}
SV DE Tyska 2 översättningar
SV NL Holländska 1 översättning
 • déjà vu (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] (n)
SV DA Danska 1 översättning
 • deja-vu (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] (n)
SV RU Ryska 1 översättning
 • дежавю́ (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] (n)
SV JA Japansk 5 översättningar
 • 既視感 (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] (n)
 • デジャヴュ (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] (n)
 • デジャヴ (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] (n)
 • デジャブ (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] (n)
 • デジャビュ (n) [Something which one has or suspects to have seen or experienced before] (n)