DDR-Oberliga har 3 översättningar i 3 språk

Översättningar av DDR-Oberliga

SV DE Tyska 1 översättning
SV NL Holländska 1 översättning