DDR-Oberliga har 3 översättningar i 3 språk

Översättningar av DDR-Oberliga

SVDE Tyska 1 översättning
SVNL Holländska 1 översättning