dum har 275 översättningar i 18 språk

Översättningar av dum

SV EN Engelska 24 översättningar
SV ES Spanska 35 översättningar
 • rudo (a) [uppförande]
 • fatuo (a) [absurd, allmän, uppförande, person, kommentar]
 • soso (a) [absurd, allmän, kommentar, person]
 • bobo (a) [uppförande] {m}
 • seco (a) [uppförande]
 • necio (a) [absurd, lacking good sense or judgement; unwise, person, uppförande, allmän, kommentar]
 • brusco (a) [uppförande]
 • tosco (a) [uppförande]
 • tonto (a) [absurd, allmän, uppförande, person, lacking good sense or judgement; unwise, kommentar] {m}
 • grueso (a) [uppförande] {m}
 • menso [lacking in intelligence] {m}
 • inane (a) [kommentar]
 • basto (a) [uppförande]
 • idiota (a) [uppförande] {m}
 • asnal (a) [kommentar]
 • torpe (a) [uppförande] {m}
 • absurdo (a) [allmän, absurd, kommentar, person] {m}
 • pendejo [lacking in intelligence]
 • inculto (a) [uppförande]
 • grosero (a) [uppförande] {m}
 • burlesco (a) [absurd]
 • áspero (a) [uppförande]
 • ridículo (a) [allmän, person, kommentar, absurd] {m}
 • estúpid [extremely stupid] (adj v)
 • sencillo (a) [person]
 • maleducado (a) [uppförande]
 • estúpido (a) [uppförande, absurd, person, kommentar, allmän, lacking in intelligence, extremely stupid, stupid] {m}
 • insensato (a) [uppförande, kommentar, allmän, person, absurd]
 • desgarbado (a) [uppförande]
 • mentecato (a) [person, kommentar, uppförande] {m}
 • mal educado (a) [uppförande]
 • imprudente [lacking good sense or judgement; unwise, person, uppförande]
 • disparatado (a) [person, kommentar, absurd, allmän]
 • descabellado (a) [kommentar, person, allmän, absurd]
 • poco atinado (a) [uppförande]
SV FR Franska 31 översättningar
 • sot (a) [absurd, allmän, person, uppförande, kommentar, lacking good sense or judgement; unwise] {m}
 • fou (a) [kommentar, absurd, allmän, person] {m}
 • cru (a) [uppförande]
 • rude (a) [uppförande]
 • gros (a) [uppförande] {m}
 • idiot (a) [kommentar, absurd, person, uppförande, allmän, extremely stupid, lacking good sense or judgement; unwise] {m}
 • bête (a) [uppförande, lacking good sense or judgement; unwise, lacking in intelligence, allmän, person, absurd, kommentar] {f}
 • simple (a) [person]
 • brutal (a) [uppförande]
 • niais [extremely stupid] {m}
 • gauche (a) [uppförande] {f}
 • ridicule (a) [person, absurd, kommentar, allmän] {m}
 • simplet [stupid]
 • lourdaud (a) [uppförande] {m}
 • impoli (a) [uppförande]
 • inepte (a) [kommentar]
 • débile [extremely stupid]
 • absurde (a) [person, absurd, allmän, kommentar]
 • stupide (prep adv adj) [lacking in intelligence, kommentar, lacking good sense or judgement; unwise, extremely stupid, person, uppförande, allmän, absurd]
 • brusque (a) [uppförande]
 • peu sage (a) [uppförande]
 • vulgaire (a) [uppförande]
 • imprudent (a) [person, uppförande]
 • grossier (a) [uppförande]
 • grotesque (a) [absurd] {m}
 • insensé (a) [person, kommentar, absurd, allmän]
 • imbécile (a) [kommentar, person, uppförande, allmän, absurd] {m}
 • malavisé (a) [uppförande]
 • peu judicieux (a) [uppförande]
 • déraisonnable (a) [person, uppförande]
 • sans cervelle (a) [uppförande, kommentar, absurd, person, allmän]
SV PT Portugisiska 36 översättningar
 • cru (a) [uppförande]
 • oco (a) [kommentar]
 • rude (a) [uppförande]
 • tolo [lacking good sense or judgement; unwise]
 • bobo (a) [kommentar, person, uppförande]
 • seco (a) [uppförande]
 • louco (a) [person, kommentar, allmän, absurd] {m}
 • burro [extremely stupid, person, absurd, kommentar, allmän] {m}
 • tosco (a) [uppförande]
 • idiota (a) [kommentar, lacking good sense or judgement; unwise, uppförande, person] {m}
 • fátuo (a) [uppförande, allmän, absurd, kommentar, person]
 • tonto (a) [person, kommentar, uppförande] {m}
 • vazio (a) [kommentar] {m}
 • bronco (a) [kommentar, person, uppförande] {m}
 • crasso (a) [uppförande]
 • pateta (a) [uppförande, kommentar, person] {m}
 • grosso (a) [uppförande] {m}
 • absurdo (a) [person, absurd, allmän, kommentar] {m}
 • burlesco (a) [absurd]
 • ridículo (a) [kommentar, allmän, absurd, person] {m}
 • asinino (a) [kommentar]
 • risível (a) [allmän, kommentar, person, absurd]
 • farsista (a) [absurd]
 • impensado (a) [uppförande]
 • apatetado (a) [uppförande]
 • simplório (a) [person]
 • mal-educado (a) [uppförande] {m}
 • imprudente (a) [uppförande, person]
 • grosseiro (a) [uppförande] {m}
 • insensato (a) [person, kommentar, uppförande, allmän, absurd]
 • estúpido (a) [kommentar, person, uppförande, absurd, allmän, lacking in intelligence, stupid] {m}
 • desajeitado (a) [uppförande] {m}
 • mentecapto (a) [uppförande] {m}
 • abobalhado (a) [uppförande]
 • mal-criado (a) [uppförande]
 • mal-aconselhado (a) [uppförande]
SV IT Italienska 41 översättningar
SV DE Tyska 24 översättningar
SV NL Holländska 40 översättningar
 • dom (a) [allmän, lacking good sense or judgement; unwise, extremely stupid, lacking in intelligence, uppförande, kommentar, person, absurd]
 • ruw (a) [uppförande]
 • stom (a) [absurd, kommentar, allmän, lacking in intelligence, extremely stupid, person, uppförande]
 • lomp (a) [uppförande]
 • domme (pronoun determiner adv) [lacking in intelligence]
 • bot (a) [uppförande] {m}
 • nors (a) [uppförande]
 • leeg (a) [kommentar]
 • grof (a) [uppförande]
 • dwaas (a) [allmän, uppförande, person, absurd, kommentar] {m}
 • absurd (a) [person, allmän, absurd, kommentar]
 • stomme (pronoun determiner adv) [lacking in intelligence]
 • idioot (a) [absurd, allmän, kommentar, uppförande, person] {m}
 • kortaf (a) [uppförande]
 • ridicuul (a) [person, absurd, allmän, kommentar]
 • zinloos (a) [absurd]
 • onhandig (a) [uppförande]
 • klungelig (a) [uppförande]
 • onberaden (a) [uppförande]
 • eenvoudig (a) [person]
 • onzinnig (a) [absurd, person, kommentar, allmän]
 • halfgaar (a) [uppförande, kommentar, person]
 • geschift (a) [kommentar, person, uppförande]
 • onbeleefd (a) [uppförande]
 • inhoudloos (a) [kommentar]
 • onachtzaam (a) [uppförande]
 • onnadenkend (a) [uppförande]
 • hersenloos (a) [uppförande, person, kommentar, allmän, absurd]
 • ondoordacht (a) [uppförande]
 • ezelachtig (a) [uppförande]
 • stompzinnig (a) [person, absurd, kommentar, uppförande, allmän]
 • ongemanierd (a) [uppförande]
 • onbeschoft (a) [uppförande]
 • onbezonnen (a) [uppförande]
 • onverstandig (a) [person, lacking in intelligence, lacking good sense or judgement; unwise, uppförande]
 • belachelijk (a) [absurd, person, kommentar, allmän]
 • onverstandige (pronoun determiner adv) [lacking in intelligence]
 • bespottelijk (a) [absurd, kommentar, allmän, person]
 • betekenisloos (a) [kommentar]
 • onvoorzichtig (a) [uppförande]
SV CS Tjeckiska 4 översättningar
 • blbý (adj n adv) [extremely stupid]
 • hloupý (determiner pronoun n) [lacking in intelligence, lacking good sense or judgement; unwise] {m}
 • debilní (adj n adv) [extremely stupid] (adj v)
 • pošetilý (adv prep conj) [lacking good sense or judgement; unwise] (adj n)
SV PL Polska 2 översättningar
 • głupi (a) [lacking in intelligence, lacking good sense or judgement; unwise]
 • niemądry (n adj proper) [lacking good sense or judgement; unwise]
SV DA Danska 3 översättningar
 • dum [lacking in intelligence, extremely stupid, lacking good sense or judgement; unwise]
 • åndssvag [extremely stupid] (adj v)
 • tåbelig (adj adv v n) [lacking good sense or judgement; unwise] (adj)
SV BG Bulgariska 4 översättningar
 • тъп [lacking in intelligence, extremely stupid] (tǎp)
 • глупав [lacking in intelligence, stupid] {m} (glúpav)
 • глу́пав (adj adv v n) [lacking good sense or judgement; unwise] (adj)
 • неразу́мен (adj adv v n) [lacking good sense or judgement; unwise] (adj)
SV HU Ungerska 3 översättningar
 • buta [lacking in intelligence]
 • hülye (n int v acronym) [extremely stupid] (adj)
 • ostoba (n int v acronym) [extremely stupid] (adj v)
SV AF Afrikaans 1 översättning
 • dom [lacking in intelligence]
SV RU Ryska 8 översättningar
SV SL Slovenska 7 översättningar
 • neumen [lacking in intelligence, stupid, lacking good sense or judgement; unwise] {m}
 • neumna {f}
 • neumno {n}
 • butast [lacking in intelligence, lacking good sense or judgement; unwise] (adj adv n)
 • glúp [lacking in intelligence] (adj adv n)
 • zabit [stupid] (adj)
 • trapast [lacking in intelligence, lacking good sense or judgement; unwise] (adj adv n)
SV HI Hindi 2 översättningar
SV JA Japansk 7 översättningar
 • 馬鹿 (num n v) [lacking in intelligence] (baka)
 • 愚か (num n v) [lacking in intelligence] (oroka)
 • 間抜け (num n v) [lacking in intelligence] (manuke)
 • 愚かな (prefix) [extremely stupid, lacking good sense or judgement; unwise] (adj v)
 • ばかな (prefix) [extremely stupid] (adj v)
 • 馬鹿な (adj adv int n v) [lacking good sense or judgement; unwise] (adj)
 • 馬鹿げた (num n v) [lacking in intelligence, lacking good sense or judgement; unwise] (bakageta)
SV VI Vietnamesiskt 3 översättningar
 • ngu [lacking in intelligence]
 • ngu ngốc [lacking in intelligence]
 • dại dột [lacking good sense or judgement; unwise] (adj)