enhällighet har 10 översättningar i 7 språk

Översättningar av enhällighet

SV EN Engelska 1 översättning
  • unanimity (n) [The condition of complete agreement by all parties, the state of being unanimous, allmän] (formal)
SV FR Franska 1 översättning
  • unanimité (n) [The condition of complete agreement by all parties, the state of being unanimous] {f}
SV PT Portugisiska 1 översättning
  • unanimidade (n) [The condition of complete agreement by all parties, the state of being unanimous] {f}
SV DE Tyska 3 översättningar
SV PL Polska 1 översättning
  • jednomyślność (n) [The condition of complete agreement by all parties, the state of being unanimous] {f}
SV RU Ryska 2 översättningar
SV JA Japansk 1 översättning
  • 満場一致 (n) [The condition of complete agreement by all parties, the state of being unanimous] (n)