kontrollerad förbränning har 13 översättningar i 13 språk

Översättningar av kontrollerad förbränning

SVPT Portugisiska 1 översättning
SVIT Italienska 1 översättning
SVCS Tjeckiska 1 översättning
SVPL Polska 1 översättning
SVSL Slovenska 1 översättning