ovänlig har 192 översättningar i 7 språk

Översättningar av ovänlig

SV EN Engelska 8 översättningar
SV ES Spanska 28 översättningar
SV FR Franska 39 översättningar
SV PT Portugisiska 32 översättningar