predikatsfyllnad i ackusativ har 1 översättningar i 1 språk

Översättningar av predikatsfyllnad i ackusativ

SVDETyska1 översättning