lòng tự trọng har 15 översättningar i 11 språk

Översättningar av lòng tự trọng

VI SV Svenska 1 översättning
VI EN Engelska 1 översättning
VI ES Spanska 1 översättning
VI FR Franska 2 översättningar
VI PT Portugisiska 2 översättningar
VI NL Holländska 1 översättning
VI DE Tyska 1 översättning
VI CS Tjeckiska 1 översättning
VI DA Danska 1 översättning
VI RU Ryska 2 översättningar
VI JA Japansk 2 översättningar
  • 自尊 [knowledge of one's own worth] (n)
  • 自尊心 [knowledge of one's own worth] (n)