nenasyta har 24 översättningar i 12 språk

Översättningar av nenasyta

CS SV Svenska 1 översättning
CS EN Engelska 1 översättning
 • glutton (adj n v) [one who eats voraciously]
CS ES Spanska 3 översättningar
 • glotón (adj n v) [one who eats voraciously] {m}
 • comilón (adj n v) [one who eats voraciously] {m}
 • hambrón (adj n v) [one who eats voraciously]
CS FR Franska 2 översättningar
 • glouton (adj n v) [one who eats voraciously] {m}
 • gourmand (adj n v) [one who eats voraciously] {m}
CS IT Italienska 3 översättningar
CS PT Portugisiska 2 översättningar
 • glutão (adj n v) [one who eats voraciously] {m}
 • guloso (adj n v) [one who eats voraciously] {m}
CS DE Tyska 3 översättningar
CS PL Polska 1 översättning
 • żarłok (adj n v) [one who eats voraciously] {m}
CS BG Bulgariska 2 översättningar
CS HU Ungerska 2 översättningar
 • haspók (adj n v) [one who eats voraciously] (adj n v)
 • hasimádó (adj n v) [one who eats voraciously] (adj n v)
CS RU Ryska 2 översättningar
CS JA Japansk 2 översättningar