विलियम टाफ्ट har 16 översättningar i 15 språk

Översättningar av विलियम टाफ्ट

HI FR Franska 1 översättning
HI DE Tyska 1 översättning
HI IT Italienska 1 översättning
HI PT Portugisiska 1 översättning
HI CS Tjeckiska 1 översättning
HI PL Polska 1 översättning
HI DA Danska 1 översättning
HI BG Bulgariska 1 översättning
HI RU Ryska 2 översättningar
HI SL Slovenska 1 översättning
HI JA Japansk 1 översättning
HI VI Vietnamesiskt 1 översättning