Java Runtime Environment har 7 översättningar i 7 språk

Översättningar av Java Runtime Environment

SV DE Tyska 1 översättning
SV NL Holländska 1 översättning
SV CS Tjeckiska 1 översättning
SV PL Polska 1 översättning