konduktivitet har 17 översättningar i 14 språk

Översättningar av konduktivitet

SVPT Portugisiska 2 översättningar
SVIT Italienska 1 översättning
SVCS Tjeckiska 1 översättning
SVPL Polska 1 översättning
SVDA Danska 1 översättning
SVBG Bulgariska 1 översättning
SVHU Ungerska 1 översättning
SVRU Ryska 1 översättning
SVSL Slovenska 1 översättning
SVJA Japansk 1 översättning