thợ đóng giày har 24 översättningar i 14 språk

Översättningar av thợ đóng giày

VI SV Svenska 2 översättningar
VI EN Engelska 1 översättning
VI ES Spanska 2 översättningar
VI FR Franska 2 översättningar
VI PT Portugisiska 2 översättningar
VI NL Holländska 2 översättningar
VI DE Tyska 4 översättningar
VI CS Tjeckiska 1 översättning
  • švec (n) [a person who makes shoes] (n)
VI PL Polska 1 översättning
  • szewc (n) [a person who makes shoes] {m}
VI DA Danska 1 översättning
VI BG Bulgariska 1 översättning
VI HU Ungerska 2 översättningar
VI RU Ryska 2 översättningar
VI JA Japansk 1 översättning
  • 靴屋 (n) [a person who makes shoes] (n)