humeurig har 169 översättningar i 7 språk

Översättningar av humeurig

NL SV Svenska 34 översättningar
NL EN Engelska 11 översättningar
NL ES Spanska 26 översättningar
NL FR Franska 30 översättningar
NL DE Tyska 7 översättningar
NL IT Italienska 28 översättningar
NL PT Portugisiska 33 översättningar