edert har 18 översättningar i 7 språk

Översättningar av edert

SV EN Engelska 1 översättning
 • your (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
SV ES Spanska 1 översättning
 • su (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
SV FR Franska 1 översättning
 • votre (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
SV PT Portugisiska 4 översättningar
 • vosso (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • vossa (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • seu (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • sua (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
SV IT Italienska 8 översättningar
 • il suo (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • la sua (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • suo (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • sua (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • il vostro (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • la vostra (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • vostro (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • vostra (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
SV DE Tyska 2 översättningar
 • Ihre (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
 • Ihr (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]
SV NL Holländska 1 översättning
 • uw (a) [poss. determinativ - sg. - flera pers. - artigt]