Eder har 81 översättningar i 10 språk

Översättningar av Eder

SV EN Engelska 6 översättningar
SV ES Spanska 13 översättningar
SV FR Franska 8 översättningar
SV PT Portugisiska 7 översättningar
 • vosso (a) [poss. bestämningsord - sg. - artigt, poss. pron. - sg. - artigt]
 • vossa (a) [poss. bestämningsord - sg. - artigt, poss. pron. - sg. - artigt]
 • seu (a) [poss. bestämningsord - sg. - artigt]
 • sua (a) [poss. bestämningsord - sg. - artigt]
 • você (o) [allmän]
 • tu (o) [allmän]
 • se (o) [reflexivt pron. - pl. - artigt]
SV IT Italienska 15 översättningar
 • il suo (o) [poss. pron. - sg. - artigt, poss. bestämningsord - sg. - artigt]
 • la sua (a) [poss. bestämningsord - sg. - artigt, poss. pron. - sg. - artigt]
 • suo (o) [poss. pron. - sg. - artigt]
 • sua (o) [poss. pron. - sg. - artigt]
 • il vostro (a) [poss. bestämningsord - sg. - artigt, poss. pron. - sg. - artigt]
 • la vostra (a) [poss. bestämningsord - sg. - artigt, poss. pron. - sg. - artigt]
 • vostro (o) [poss. pron. - sg. - artigt]
 • vostra (o) [poss. pron. - sg. - artigt]
 • tu (o) [allmän]
 • te (o) [allmän]
 • ti (o) [allmän]
 • lei (o) [allmän]
 • voi (o) [allmän]
 • vi (o) [reflexivt pron. - pl. - artigt, allmän]
 • loro (o) [allmän]
SV DE Tyska 15 översättningar
SV NL Holländska 11 översättningar
SV PL Polska 1 översättning
SV RU Ryska 1 översättning